शुक्रवार, २ जानेवारी, २०१५

सहज

सहज
कोण कुणावर ठेऊन असतो डोळा
हे कळत नाही, मात्र प्रत्येक जण
नकळत शोधत असतोच काही न काही,
सहजच!

सवड मिळाली की मी देखील,
सहज  भिरभिरतो फेसबुकवर
शोधत जुन्या मित्रांना,
असलेल्या मित्रांच्या माध्यमातून,
 ह्या भिंतीवरून त्या भिंतीवर ….
जगाव म्हणतो पुन: मागे पडलेलं आयुष्य ….

पहाव कुणाला काय काय आठवत
सायकल वरून मारलेल्या  चकरा
भिरभिरत्या नजरेन शोधत गंधवारा;
सुटलेल्या पोर्शनच्या व्यथा,
फुटलेल्या पेपरच्या अगम्य कथा,
नाटकात चुकलेले संवाद,
घडलेल्या नाटकावरून उडलेले वाद,
निकालाला लागलेले एटीकेटीचे अस्तर
आणि जाणून घ्यावं कसे कापले त्या नंतरचे अंतर
.
.
.
.
.
असाच भिरभिरत पोहोचलो
आज तुझ्या भिंतीवर केशवा,
तर कळल
त्यानं आधीच गाठलं होत तुला
सहज !

तो कुणावर ठेऊन असतो डोळा
हे कळत नाही
आणि कळणारही नाही, तोवर …


जोवर ……………- श्रीधर जहागिरदार 
२४ आगस्ट २०१४

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा