गुरुवार, ५ फेब्रुवारी, २०१५

वागणे

तुझे वागणे हे कुणा सारखे ?
तगे वादळी त्या तृणा सारखे ...

तिने सोडली ना कधी पायरी
तुम्ही वागला ते हुणा सारखे …

गुन्हेगार येथे मिळावे कसे
शहाजोग पुसती खुणा सारखे  …

जिण्याचे न सौदे जमावे मला
अखेरास लेणे गुणा सारखे ….

जपावे खयालास मतल्यातल्या
नव्यानेच रुजल्या भ्रुणा सारखे

- श्रीधर जहागिरदार
०५-०२-२०१५

रविवार, १ फेब्रुवारी, २०१५

रस्ता भिकार आहे


गाणे टुकार आहे
श्रोता शिकार आहे

चालीत रेकण्याचा
भलता प्रकार आहे

सुरताल सोडण्याचा
ह्याला विकार आहे

आलाप पेलण्याला
ह्याचा नकार आहे

ज्ञानात शून्य, ह्याला
गुर्मी चिकार आहे

पडतो पिऊन, म्हणतो
रस्ता भिकार आहे

कोणी म्हणोत काही
'श्री' निर्विकार आहे

- श्रीधर जहागिरदार
०१-०२-२०१५

तेच तेच


रोज रोज तेच तेच
जीवनाची रश्शी खेच …

उठा उठा गिळा गिळा
इथे तिथे पळा पळा...

रहा उभे, तिथे बसा
दाखव कुठे तुझा ठसा....

सवयीची मुका मुकी
नसते झेंगट फुका फुकी....

हेच हेच रोज रोज
किती उरे मोज मोज....

जीव तगे कसा बसा
तरी म्हणे हसा हसा...

श्रीधर जहागिरदार
३१-०१-२०१५