बुधवार, १५ डिसेंबर, २०१०

उपरतीडोळा स्वप्न पाहु नये
पहाटेचा शाप साहू नये...
वळणावरती थांबू नये
चुकामुक मग सांगू नये...
स्मितात कुठल्या फसू नये,
होउन दिवाणे बसू नये...
वचनात फसव्या गुंतू नये,
आंसुत हळव्या खंतु नये...
मिठी कुणाशी जुळवु नये,
दिठी मोकळी हरवू नये ...

सोमवार, १३ डिसेंबर, २०१०

गीतविरल्या कुठे माझ्या फुला त्या गंध चमेली शपथा
त्या चन्द्र-खुणा, त्या भाव-खुणा, त्या दंवात भिजल्या कथा।


फुलपांखरी गीत प्रीतीचे अधरावर फुलले,
उडून अचानक तव ओठांवर अलगद जाउन झुलले,
त्या गीताचे सूर विसरली बहर वनातुन जाता ....
विरल्या कुठे माझ्या फुला त्या गंध चमेली शपथा।


चन्द्र मोकळा दिठीत आला, मिठीत कुंतल रात,
स्पर्शामधुनी वीज थरकता, झाली गंध-गहन बरसात,
त्या गंधाचे दंश अनोखे आठवतो मी आता ...
विरल्या कुठे माझ्या फुला त्या गंध चमेली शपथा।