मंगळवार, २६ डिसेंबर, २०१७

वेशीपाशी रहाताना


वेशीपाशी रहाताना
जगता येत नाही स्वस्थपणे...
दोन्ही कडून येणारे वारे
वाहून आणतात धूळ
द्वेष भरल्या दहशतीची !...

वेशीपाशी राहणाऱ्याला असते
निश्चित अशी एकच ओळख
संशयिताची,
आणि ती कायम ठेवण्याचा
खटाटोप दोन्ही कडून !...
वेशीपाशी राहणाऱ्यांचा
इतिहास असतो पिढ्यापिढ्यांचा,
इकडच्या आणि तिकडच्या सोयीने
वेळोवेळी लिहिलेला; 

मात्र नसतो त्यांचा आपला भूभाग
सुईच्या अग्रा इतकाही
चुंबून नमन करायला !

- श्रीधर जहागिरदार