मंगळवार, १० नोव्हेंबर, २०१५

डायपर


एक हिंस्त्र वावटळ
उध्वस्त करून जाते
घर आणि त्या सोबत
आपुलकी, आशा, आधार,  ….निर्भयता …असे बरेच काही


मदतीच्या ओघांच्या उत्साही वर्दळीत
उभारले जात असेलही
घर, त्यावरचे छप्पर,
मेणबत्त्यांच्या प्रकाशात;
कधी त्याच ठिकाणी,
तर कधी निर्वासित छावणीत ……

मदतीची ठळक बातमी होते,  
मंदावतात क्लिक क्लिक फ्ल्याश,
आणि निवळते वर्दळ,
उभारलेल्या घरावर आपापले
शिक्के कोरून  …

बाळाला डायपर बांधून
निर्धास्त व्हावी आई
तसे होतात निर्धास्त
निर्वासिताला भयमुक्त केल्यासारखे

मात्र
गळत
राहतेच
उध्वस्त
मनातून
भीती ….
अविरत…. 
वावटळीच्या भासाने …. !

- श्रीधर जहागिरदार
१०-११-२०१५

सोमवार, २ नोव्हेंबर, २०१५

हाशिया

हाशिया है
एक सच्चाई
मानो या ना मानो।

आश्स्वस्त है वो
जो बसता है हाशिये से दूर , 
गर्भस्तर पर
सुरक्षित घेरे में ...

और बनाता है हाशिया
असुरक्षित, उसे
जो रह जाता है किनारे पर
बचता हुआ भीड के रेले से …

हाशिया बसता है
हर मन में, किसी रूप में
छूआ नहीं जा सकता
महसूस होते रहता है .…


हाशिया है
एक सच्चाई
मानो या ना मानो।
- श्रीधर जहागिरदार