मंगळवार, २९ ऑगस्ट, २०१७

चाहूल

चाहूल कशाची आहे... ?
ही भूल ... तुझी तर नाही?
धूसरशी वाट अशी कां
मज ओढ लावुनी पाही ...

स्मरणातुन ओघळताना
ही बोच कशाला उरते
पानातुन सुकली बकुळी
वाऱ्यावर अलगद उडते ...

भवताल अशातच उधळे
धूपाचा दर्प कुठुनसा
कोलाहल झांज रवाचा
हो श्वास जरा कातरसा...

विस्तारत जाती अंतर
बीजातुन फुलता नाती
जे फूल उरावे तरूवर
ते गळते शोधत माती ...

- श्रीधर जहागिरदार
२९ आगस्ट २०१७

शुक्रवार, १८ ऑगस्ट, २०१७

तोवर आशा आहेअचानक झोप उघडली
घामाघून झालेला मी
तांब्याभर पाणी पिऊन
खिडकीशी गेलो  …

कुंडीतले गुलाबाचे रोप 
एक नवी कळी जोजवत होते
नेहमी सारखेच …

तेव्हढाच दिलासा !

जोवर अंगणातल्या झाडांना
बंदुकीच्या फांद्या फुटत नाहीत
आणि ती लगडत नाहीत बुलेटसने
तोवर आशा आहे …


- श्रीधर जहागिरदार