शनिवार, ७ डिसेंबर, २०१३

धुकेधुके 
****
वाहवाहीचे उद्गार शमल्यावर 
शांतता झाली आणि
त्याचे लक्ष वेधले
प्रामाणिक प्रश्णचिन्हांनी
कोपऱ्यातील निरागस चेहऱ्यावरच्या

आणि मग तो ही शोधू लागला संदर्भ ,
निपचित पडलेले,
आणि अर्थ विरलेले
विझलेल्या उदबत्तीच्या धुरासारखे,,

अस्फुट धुके तेंव्हा विरले नव्हते
अस्फुट धुके अद्यापही तसेच पसरलेले

- श्रीधर जहागिरदार
७ िडिसेंबर २०१३
१०. ०५ रात्री