बुधवार, ८ जुलै, २००९

टेडी बियर आणि चिमणी

आपल्या दु:खाचा टेडी बियर कवटाळून
झोपी जातेस रोज रात्री ,
मग पहाटे पहाटे खिडकीपाशी
चिवचिवणारी सुखाची चिमणी
बघणार कशी अन ऐकणार कशी?