शनिवार, ७ जानेवारी, २०१७

दर्शन


मी जेंव्हा चवताळतो
ती वेळ असते
खोल आत
चाचपडून बघायची ...
नेमके कुठले कुसर
टोचतय आत
जुन्या न भरलेल्या जखमेला ?
कि आहे एक
न वितळलेला दंभ
आंधळेपणाने कुरवाळलेला ?
हीच वेळ असते
बुरशी धरलेल्या धारणांना
 प्रखर ऊन दाखवायची
आजच्या वास्तवाला ,
 बदललेल्या आव्हानांना
धारणांच्या आवरणाखालील
शाश्वत मूल्यांच
दर्शन घडवण्याची !!
आणि नव्याने जगण्याची
निखळ माणूस म्हणून ...

- श्रीधर जहागिरदार
७ जानेवारी २०१७