बुधवार, १ नोव्हेंबर, २०२३

बाळकृष्ण

त्याने उघडले फ्रिजचे दार सताड फिरवली नजर आतल्या ब्रम्हांडावर उचलला नेमका एक डबा लावले दार अलगद, आवाज होणार नाही याची दक्षता पाळत ! वळला आणि सुसाट पळाला डायनिंग टेबलाच्या खाली बसला डबा उघडून, डोळे बंद करुन समाधी लावून ... काय चाललंय? नानूने विचारले मी बेरी खातोय , सांगू नको ममाला डोळे न उघडता तो म्हणाला रोज संध्याकाळी नानीच्या मांडीत "हा बालकुष्ण आहे ना" विचारून निमुटपणे बसतो, हात जोडून, शिकवणीला बसल्या सारखा.. id="marblogwidget_1_6708" class="widget">

रविवार, ३० जुलै, २०२३

भिंग

मान्य! तुम्ही माझे सुहृद आहात , हितचिंतक आहात, मनापासून कळवळा आहे माझ्या बद्दल तुमच्या मनात… नक्कीच तुमचा शब्द माझ्या भल्यासाठी योजता तुम्ही. पण तरी, हे सारं होत असताना एकांत हवाच असतो मला माझा स्वत:च स्वत:ला तपासायला, तुमची तपासणी तुमच्या भिंगातून कधी मलाही सवड द्या माझे भिंग तपासायला !! - श्रीधर जहागिरदार