मंगळवार, १९ नोव्हेंबर, २०१३

सांज
 
 निवांतली वृक्ष राई
स्थिर जळातले बिंब,
येता पांखरे श्रमून
मिळे मायेचा ओथंब …

थंडावले, पसरले
ऊन माळावर आता,
सारंगाचे स्वर साज
जणू निवलेत गाता …


 - श्रीधर जहागिरदार 
१४-११-२०१३
Parramatta,, Sydney,, NSW

सोमवार, ११ नोव्हेंबर, २०१३

तो, ती आणि आकाश


लग्नाआधी दोघेही हातात हात घालून
मोकळ्या आकाशाखाली मुक्त हिंडायचे …
ती ह्याच्या डोळ्यांनी, तो  तिच्या  डोळ्यांनी 
एकच आकाश बघत रंगायचे …

मग दोघांनी ठरवलं
असच किती दिवस फिरायचं ?
वाट बघत बघत तासन तास झुरायचं ?
त्या पेक्षा रहाव, दोघांनी सोबत कायमच…
आकाश मोकळ दिलं सोडून
आणि घेतलं आपल्याला बांधून !

आता ते राहतात कायमचे
एका घरात … 
बघत बसतात 
आपल्या मनात उगवलेल्या
नव्याच भिंतीच्या खिडकीतून
आकाशाचा आपापला तुकडा !


- श्रीधर जहागिरदार