गुरुवार, ११ ऑगस्ट, २०१६

विठू


विठू माझी माऊली
विठू माझी स्माइली
विठू करे गुजगोष्टी
विठू असे फ्रेन्डलिस्टी
विठू झालो कासावीस
धाड आजचे स्टेटस
विठूचा मी पाईक
त्याचे सारे लाईक
एकादशी मेसेज केला सेंट
विठू पटकन दे कमेंट


- श्रीधर जहागिरदार