शुक्रवार, १० एप्रिल, २०२०

तो जो टपून बसलाय

तो जो टपून बसलाय
तो कावळा आहे की गिधाड
यावरुन ते वाद घालताहेत ...

तो जो टपून बसलाय
तो कावळा आहे की गिधाड हे खुद्द त्यालाही माहीत नाही, मात्र
तो कां आहे हे त्याला पूर्णपणे ज्ञात आहे,

ते जे वाद घालताहेत
ते नेमके कां आहेत हेच त्यांना उमगलेले नाही,
त्यांचे वाद सुरुच असतात.

वाद घालताना ते पुरावे मागतात
तो कावळा असण्याचे किंवा
तो गिधाड असल्याचे,
मग तेच रुप धरुन दाखवतात कावळ्याचे आणि गिधाडाचे
पुरावा म्हणून

तो जो टपून बसलाय
आपले कार्य सिद्ध होताच
तो झेपावतो ....

- श्रीधर जहागिरदार
१० एप्रिल २०२०
(करोना पर्व)