रविवार, २४ जून, २०१२

असला पाउस, तसला पाउस

शब्द  ओला, आला पाऊस
अर्थ चिंब  झाला पाऊस...
****************************
झिंगत पिंगत उनाड सोबत   
वारा घेऊन आला पाऊस,
तुझ्या रुपा अभिषेक कराया
छत्री उडवून गेला पाऊस ...
**********************************
गरम चहाच्या कपात टपटप  
टपरीखाली 'छत'वाला पाऊस, 
'एकछत्र'  हो डुलते प्रेमी,
रिझवी त्यांना मतवाला पाऊस...  
**********************************
घाटामधली वळणे शोधी, 
बोट बिलंदर झाला पाऊस,
गर्द तनुवर झिम झिम बरसे 
अधर कलंदर झाला पाऊस ...
*******************************
बरसून बरसून थकला आणि 
उन मोकळा झाला पाऊस,
कसा नभावर कमान तोलत 
रंग साजिरा झाला  पाऊस ...
***************************

दौरे काढून पळती अंबुद 
राजकारणी झाला पाऊस,
कधी हजेरी लावून निव्वळ
भत्ता खातो साला पाऊस ...
*********************************

ढग फुटीचे तांडव नाचत 
दहशत पेरून गेला पाऊस
आकाशातील बापा तुमचा  
कसा कसाबी झाला पाऊस? 
 *****************************

शब्दांची बुडबुड नुसती 
कुणा कवीची कविता पाऊस,
शेतकऱ्याच्या जीवास तगमग,
आस बने की फास हा पाऊस......
*******************************

- श्रीधर जहागिरदार 
8 मे 2012 
मंगळवार, ५ जून, २०१२

फूल मस्त रंगले

फूल मस्त रंगले, 
आपल्यात दंगले;
आसमंत गंधले
कळले नाही !

रानातून आत आत
देते मज वाट साद 
का अजून पाय तिथे 
वळले नाही ? 

पथिक उभा पाराशी
लगबग ती दाराशी ; 
गांवात पाय कधी 
रुळले नाही !

जीवनाने गांजले
तरी उगाच लांबले ;
मरणाचे एक बरे  
छळले नाही !

- श्रीधर जहागिरदार 
५-५-२०१२