गुरुवार, २१ जानेवारी, २०१०

भान
मुखी राम नाम, तरी झाला धोका,
आता माझा सखा, सखाराम*।

आजवरी बोल, बोललो सरळ,
ओकीन गरळ, आता सारे।

तत्त्व, मूल्य, निति, सत्यावरी  निष्ठां।
आता तिथे विष्ठा टाकीन मी।

साध्या या जिण्याचे, मोजले मी मोल,
आता कां मी तोल, सावरावा।

आता मी जाणोनी, बांधलासे चंग,
असंगाशी संग, ठेवणार।

सखाराम बाईंडर