गुरुवार, १४ जून, २०१८

पाऊस लहानपणीचा


आल्या आल्या धिंगाणा
पत्र्यावर घालत होता
पागोळ्यातून धावत धावत
बादलीतुन भरला होता ….वर्गामध्ये शिकण्यासाठी
कौले टाळून तो शिरला
डोक्यामध्ये माझ्या काय
होता मग शोधत बसला ……

मधेच दडला ढगाआड अन 
मोठ्यांदा तो ओरडला
आजोबांची झोप मोडता
हमशाहमशी तो रडला ….

- श्रीधर भगवान जहागिरदार