बुधवार, १६ मे, २०१२

मारतो बाता पुन्हा...


भांडतो आता पुन्हा
जोडतो गाता पुन्हा...

युद्ध झाले रे सुरु 
कां रिता भाता पुन्हा?

द्रौपदी धोक्यात तू 
ना कुणी त्राता  पुन्हा ..

वादळांशी तो लढे 
मोडका छाता पुन्हा...

'कुंडले'  दे काढुनी 
पाहिला दाता पुन्हा?

आवरा "श्री"ला कुणी  
मारतो बाता पुन्हा...  

- श्रीधर जहागिरदार 
१६-०५-२०१२ 

४ टिप्पण्या: