बुधवार, २४ फेब्रुवारी, २०१६

खिशात समुद्र भरता येत असेल तरच


खिशात समुद्र भरता येत असेल
तरच ती काडी काडेपेटीवर घासा रे …
उगाच आपले आग लावत फिरायचे उद्योग करू नका
बागेत पाखरेहि असतात, होरपळतात ती
आणि कोमेजतात फुले पहाटेच फुलण्याच्या वेळी !
पाखरे होरपळली कि पडतात भक्ष्य
व्यवस्थेच्या खातीरदारीत, तर
निसटलेल्या काहींची, होतात गिधाडे,
कोमेजलेल्या फुलांना पारजणारी   ….
येउन बसतात ती, बागेतल्या अतिप्राचीन
विस्तीर्ण, महाकाय वृक्षाच्या गार ढोलीत
छातीतला विखार जपत ….
बघतात,
भिडताना माळ्यांच्या टोळ्या
निसर्गदत्त इंद्रधनुष्याच्या रंगातला
फक्त एकेक रंग ओरबाडून,
बागेतील समस्त वृक्षवल्ली, फुले कळ्या
आपल्याच एका रंगात पेटवून काढण्याच्या मिषाने… 

चढवतात हल्ला मग, ढोलीतली गिधाडे टोळ्यांवर,
फुला - पाखरांना वाचवायला
उसळलेल्या आग डोंबात गिधाडे होतात धाराशायी,
होरपळतात पाखरे, कोमेजतात फुले,
होरपळलेली पाखरे, पाहिली आहेत मी
गिधाडे होताना, कोमेजलेल्या फुलांना पारजताना ….
म्हणून
खिशात समुद्र भरता येत असेल
तरच ती काडी काडेपेटीवर घासा रे …
- श्रीधर जहागिरदार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा